ای پروردگار من!

ما مردمی هستیم که ماه مبارک تو را ادراک کرده ایم.ما را به شرف این ماه تشریف فرموده ای و به نعمای خویش در این ماه توفیق داده ای.

نابخردان قدرش را نشناخته اند و از خیر و برکتش محروم مانده اند.

این تو بودی که ما را به معرفت ماه مبارک خویش برگزیده ای و به سنن مرضیه اش هدایت کرده ای.

ما در این ماه،آنچنان که شایسته بود،به صیام و قیام نپرداخته اایم و اندکی از بسیار ادا نکرده ایم.

پروردگارا!

ستایش بی قیاس،شایسته توست و ما اکنون به تقصیر خویش اعتراف آوریم و از آنچه باز مانده ایم،پشیمانیم.قلب ما را همی بینی که در گره ندامت فشرده میشود و از زبان ما همی شنوی که کلمه اعتذار و پوزش ادا میکند.

از فضل خویش محروممان مدار و مزد ما را به ما چندان باز ده که تقصیر ما را جبران کند و بدان چه مطلوب است،ما را برساند و تشنگی ما را در برابر نعما و آلای تو بنشاند و معذرت ما را در سستی ها و بطالت های ما مقبول دارد.

پروردگارا!

بر عمر ما چندان بیفزای که نوبت دیگر،مقدم مبارک رمضان را بپذیریم و در آن هنگام،به ما یاری ده تا بدان ترتیب که سزاوار ذات اقدس تو است،به قیام و قعود برخیزیم و از اعمال صالحه آن قدر برخوردارمان دار که حق تو را ادا کنیم.

پروردگار من!

در این ماه،هر گناهی که از ما سر زده،خواه دانسته و خواه نادانسته،بر ما مگیر.ما را ببخش که بر نفس خویش ستم روا داشته ایم و حرمت ماه مبارک تو را فرو گذاشته ایم.

پرودگارا!

به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و خطای ما را ای خداوند خطا پوش! بپوشان و قلم عفو بر جریده معاصی ما در کش و ما را در چشم شماتت و ملامت مردم،خوار مدار و زبان زشت گویان را از نام ما کوتاه کن و چنان کن که آلایش معاصی از جان ما شسته گردد.

تو آن رأفت و مرحمت داری که هرگز پایان نپذیرد و آن فضل و کرم که هرگز به نقصان نگراید.

پرودگارا!

به روان مقدس محمد و آل محمد درود فرست و مصیبت ما را در بدرود ماه مبارک رمضان جبران فرمای و روز فطر را بر ما عیدی سعید گردان تا در این روز،عفو تو شامل ماشود.گناهان ما را بشوید و رنگ کدورت از ضمیر ما بزداید....

حیف که این ماهِ ماه هم تموم شد و من باز دست خالی تر از قبل دارم دعای وداع میخونم...حیف.

راستی اگر تهران تشریف دارید،لطفا حتما برای نماز عید،تشریف ببرید مصلی.این کمترین کاریه که میتونیم برای اعلام حضورمون بکنیم.که بگیم آقا تنها نیستین..

خدمت دوستی هم که سراغ اصطلاحات جدید فاطمه رو گرفته بودن،عرض کنم فاطمه داره تمام سعی اش رو میکنه یه مدل از اون دوچرخه ای رو که طراحی کرده بود،بسازه.البته هنوز داره طرح میکشه و توضیح میده تا ما بتونیم کمکش کنیم.بعد این وسط یه اصطلاحی که خودش ساخته و به هیچ وجه ازش کوتاه نمیاد،"قطب های یه نام" هست به جای هم نام!هر چقدر هم که درستش رو میگیم،باز یادش میره و میگه یه نام.یه اصطلاح دیگه هم به کار برد که تا چند دقیقه پیش یادم بود،اما الان یادم رفت.فردا بیدار شد ازش میپرسم ان شاءالله!

در ادامه هم عکس سه کنج عماده که براش طبقه زد و مرتبش کرد و البته بازم هر کاری کردم افقی ارسال شد!