بازم با یه بخش دیگه از ترجمه در خدمتم. پیشاپیش از بابت استفاده از الفاظ ناشایست عذرخواهی میکنم. برای ادای حق مطلب ناچار بودم.

روحانی در همایش فعالان ستادی گفتن که:

🔹ما رسانه ای نداشتیم، ستادهای ما پول نداشتند.

ترجمه: درسته که صدا و سیما رو از همون اول کار دولت، کنتورات برداشتیم و یه لشگر روزنامه جیره خور داشتیم و تا تونستیم هم روزنامه های منتقد رو بستیم و مدام دروغ های شاخدار گفتیم، ولی امان از این اینترنت که نشد کاری اش کنیم! 

ما هم که مطمئن بودیم ولخرجیای دم انتخاباتمون کاری از پیش نمیبره، دیگه مجبور شدیم یه دستی تو رأی ها ببریم و خودی نشون بدیم. 

🔹می خواستند امام رضا را ابزار سیاسی قرار دهند.

ترجمه: ای خاک بر سر من و شما که رفتین یه هواپیما مطرب و رقاص برام آوردین خیر سرم ازم حمایت کنن، ولی نتونستین یه امامی، امام زاده ای جور کنین برام. خاک تو سرتون! 

🔹من از همه گذشتم، ولی از این توطئه 2030 نمی گذرم. 

ترجمه: مگه دستم به اونی که از امضای جهانگیری پای ابلاغ اجرای سند عکس گرفت و گذاشت تو اینترنت نرسه! 

🔹 من توطئه 2030 را تا پایان این دولت پیگیری می کنم.

ترجمه: من پدر همه شونو درمیارم. از اونی که عکسش رو گذاشت و اونی که متن اصلی اش رو پیدا کرد و اونی که درباره اش توضیح داد و مبنر رفت و همه. 

فکر کردین! به من میگن فریدون، نه در قندون!

و گربه ذغالین صحبتای امروز روحانی تعلق میگیره به جمله:

🔹 متاسفم که آن 4 میلیون رای، به صندوق ریخته نشد، رای بالا که نگرانی ندارد!!!

گفته شده بعد از این همایش، گربه های پایتخت در اقدامی ناهماهنگ و اعتراض آمیز جلوی فرهنگستان تجمع کردن، بلکه نماد جایگزینی برای بی چشم و رویی در ادبیات فارسی، وضع بشه!!...