تقریبا 24 ساعت از سیلی سپاه به داعش ترقه گذشته. 

این سیلی چنان محکم بود که صداش تا ریاض و تل آویو هم رسید و نتانیاهو و ملک سلمان رو هم از خواب پروند. 

ولی معلوم نیست جناب پرزیدنت و مشاور بلبل زبونشون کجان که از دیشب تا حالا هیچ پیام و صحبتی در این موضوع نداشتن.  

جناب آشنا که از هر اتفاق و خبری، حتی خبر کوچ پرستوها، عبرت های اخلاقی میگرفتن، الان این ماجرا براشون جذابیت نداشته یعنی؟

یا روحانی که راه و بیراه از تاریخ درس مذاکره میگرفت، نمیخواد از این سیلی سپاه درس مذاکره بگیره؟

نکنه فکر کرده ما ازش توقع داریم بابت اراجیفی که تو مناظره درباره شعارهای روی موشک ها گفت، بیاد معذرت خواهی کنه؟!!

نه بابا، یکی به این بنده خدا بگه بیاد بیرون از لونه. ما عادت داریم به انکارای نجومی اش. 

همین که بیاد بگه: "من کی گفتم سرهنگ نیستم، حقوقدانم؟! مگه آدمی که عقل نداشته باشه، همچین حرفی بزنه." کافیه! 

آره بابا، همین عبارت به زبون شما یعنی غلط کردم، و از نظر ما کفایت میکنه..