بله، معرفی میکنم:

مغز بادوممون هستن، فاطمه خانوم زهرا جانم. 

از اونجایی که نجم هم کنکورش رو داد و خلاص شد، تصمیم گرفتیم یه سفر دو روزه بریم مشهد. هم زیارت حضرت عشق و هم دیدن زهرا. 

با اینکه محبوب و مادر شوهرش هر دو پیشش هستن، ولی سفارش اکید از طرف مادرم دارم که برش دارم بیارمش تهران! 

مادرم به جد معتقدن هنوز هیچ کدوممون توانایی نگهداری از نوزاد رو نداریم و باید خودشون مراقب زهرا و بچه اش باشن.

خیلی فرصت ندارم، پیام خصوصی رو هم بعدا ان شاءالله جواب میدم. 

نائب الزیاره و دعاگوی همه دوستان خواهم بود، ان شاءالله که مقبول واقع بشه. 

التماس دعا