بی مقدمه و مؤخره یه نظرسنجی میخوام بکنم از خواننده ها. 

نظرتون چیه اینجا به یه کانال تبدیل بشه؟

ترجیحا سروش. نشد، تلگرام. 

کانال سروش امکان نظر دادن مخاطب رو داره. 

چرا این فکر به سرم زده؟به نظرم کانال ها دم دست تر و راحت تر هستن. شاید هم وبلاگ از رونق افتاده. 

البته هنوز خیلی جدی نیست و فقط در حد همون نظرسنجیه.